PL

Projekt ma na celu zorganizowanie kilku wystaw polskich plakatów filmowych oraz spotkań tematycznych w 2017 roku w Reykjaviku oraz Akureyri. W ramach projektu przewidywane jest przeprowadzenie warsztatów ze studentami kierunków artystycznych, które poprowadzą graficy i wykładowcy uczelni artystycznych z Polski. Organizacja tych wydarzeń oraz zaaranżowanie spotkań z polskimi artystami ma na celu przybliżenie historii i znaczenia polskiej szkoły plakatu młodemu pokoleniu Islandczyków, nawiązania kontaktów między krajami oraz promocję kultury polskiej za granicą. Prezentacja sztuki polskiego plakatu odbędzie się również przy okazji festiwali artystycznych w Islandii.

Tematem przewodnim projektu jest zaprezentowanie polskiego plakatu ze szczególnym uwzględnieniem plakatu filmowego, jego historii i znaczenia dla kultury polskiej. Sztuka plakatu filmowego ma w Polsce długą tradycję, jednak prawdziwy przełom nastąpił tuż po drugiej wojnie, kiedy tworzeniem plakatów do filmów zajęli się młodzi artyści graficy, a nie jak wcześniej osoby najczęściej związane z reklamą. Przez wiele lat projektowali je najwybitniejsi twórcy, wśród nich m.in. Jan Lenica, Wojciech Fangor, Henryk Tomaszewski, Jan Młodożeniec, Eryk Lipiński, Roman Cieślewicz, Franciszek Starowieyski i Waldemar Świerzy. Ich prace wyróżniały się dużymi walorami artystycznymi i oryginalnością, dzięki czemu zyskały szeroki rozgłos i poklask, a w świecie sztuki zaczęto mówić o „polskiej szkole plakatu”.

Zdaniem Jana Lenicy wyróżniało ją poszukiwanie skrótu bądź syntezy filmu i przekazanie jej za pomocą symboliki przedmiotu lub w obrazie literacko poetyckim. Wyrazem wysokiej oceny polskiej twórczości plakatowej za granicą są liczne nagrody na konkursach plakatów oraz kilkanaście publikacji o sztuce plakatu.

Islandzka publiczność będzie mieć okazję do obejrzenia wystaw polskiego plakatu na uczelni, w placówkach kulturalnych oraz podczas festiwali artystycznych i filmowych.

Koordynatorki projektu: Natalia Dydo, Kinga Włodarczyk

WSPÓŁPRACA

Facebook Galeria Profile Pic01

Wystawy zostaną przygotowane we współpracy z Galerią Plakatu w Krakowie, która specjalizuje się w promocji i sprzedaży polskiego plakatu. Powstała na bazie prywatnej kolekcji Krzysztofa Dydo, Dydo Poster Collection, mającej swój początek w połowie lat pięćdziesiątych, a więc w okresie rozkwitu “Polskiej Szkoły Plakatu”. Jest miejscem spotkań zarówno artystów, jak i tych wszystkich, których interesuje polski plakat artystyczny. Poza przygotowywaniem wystaw, drukiem katalogów, plakatów i kartek pocztowych z reprodukcjami plakatów, galeria współpracuje przy organizacji i sama organizuje różne tematyczne konkursy na plakat.

ORGANIZATOR

logo-stowarzyszenie-ogrody-sztukiOrganizatorem projektu jest Stowarzyszenie Ogrody Sztuki. Stowarzyszenie funkcjonuje przede wszystkim w dwóch obszarach kultury plastycznym i muzycznym. Jest inicjatorem, organizatorem i realizatorem różnorodnych projektów plastycznych, muzycznych, spotkań poetycko muzycznych i innych przedsięwzięć kulturalnych. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest promocja i upowszechnianie osiągnięć artystycznych i naukowych swych członków.

Głównym planem rozwoju działalności Stowarzyszenia w najbliższych latach jest zwiększenie ilości wydarzeń związanych z promocją polskiego plakatu za granicą. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji Polish Poster Project in Turkey 2017, wskazuje na duży potencjał we współpracy z zagranicznymi partnerami i zainteresowanie tą formą sztuki na całym świecie. Możliwości jakie daje podróżowanie i nawiązywanie nowych znajomości w środowisku artystycznym są olbrzymie. Stowarzyszenie ma na celu pomóc w komunikacji pomiędzy polskimi, a zagranicznymi artystami w sztuce plakatu, promowaniem ich twórczości na arenie międzynarodowej oraz pomagać budować dialog multikulturowy wśród młodego pokolenia przy współpracy uczelni artystycznych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz